Facebook pixel

Jak zateplit mobilní dům

13.04.2016 / Novinka

Abychom z mobilheimu vykouzlili příbytek k celoročnímu přebývání, je potřeba uvažovat o kvalitním zateplení a izolaci domu. Některé domy jsou zateplené, u některých, zejména těch starších, je potom potřeba zvážit revitalizaci. Tou zabezpečíte ochranu mobilního domu před extrémními klimatickými podmínkami a zajistíte si možnost bydlení po celý rok.


Možnosti zabezpečení tepla

Pro dosažení optimálního zateplení se doporučuje přistoupit i k tepelné izolaci pod podlahou a rovněž na střeše, abychom maximálně zabránili únikům tepla. S tím souvisí i revize oken a dveří. Pro Váš mobilheimu budou vhodná i krbová kamna, včetně krbové vložky a komínového systému. Existuje ovšem celá řada dalších možností, díky nimž vytvoříte a udržíte v mobilheimu teplo. Je to především instalace klimatizace, tepelného čerpadla, rekuperační jednotky, solární panely nebo topné folie.

 

Vnější obklady

Krom vnitřních úprav bydlení a instalace kamen či klimatizací lze také přistoupit k vnějším úpravám. Především pak k fasádním obkladům z přírodních materiálů, díky nimž bude mobilheim vypadat efektně, kdekoliv ho postavíte. Zateplit se ale dá i pomocí imitovaných přírodních materiálů, potažmo syntetických obkladů. Zateplení mobilních domů s sebou nese celou řadu výhod. Krom toho, že vytvoří prostor pro celoroční bydlení, také výrazně prodlouží živostnost stavby. Neopomenutelné by neměly být ani ekonomické důvody, neboť kvalitní prací se ušetří nemalé náklady na energie. Jistě vás potěší i estetické důvody. Díky obkladům, které si sami vyberete, zatraktivníte váš příbytek, který snadněji zapadne do prostředí, kam ho usadíte.

 

Zateplovací norma

Nejčastějším materiálem pro samotné zateplování jsou polystyrenové desky nebo minerální izolace. Zatepluje se s nimi střecha, podlahy i stěny. Při zateplování byste měli rovněž brát v potaz současnou normu ČSN 73 0540-2 Tepelně technické vlastnosti budov, podle níž lze dopočítat potřebnou tloušťku zateplení. Podle této normy rozlišujeme požadovanou a doporučenou hodnotu součinitele prostupu tepla U (jednotkou je W/m2.K). Čím nižší je hodnota U, tím lepší tepelně-izolační vlastnosti má konstrukce domu. Požadovaná hodnota pro lehkou obvodovou stěnu je 0,30 (W/m2.K), doporučená je potom 0,20 (W/m2.K).

Odborníci tvrdí, že vzhledem k rostoucím cenám energií je při zateplování mobilního domu lepší splnit již doporučenou hodnotu. Pokud tyto hodnoty přepočítáme na reálné tloušťky izolace, lze odhadnout, že při zateplení mobilheimu bude potřeba doplnit izolaci o tloušťce nejméně 12 cm. Izolační materiál je vhodné mechanicky ukotvit ke stěně, v případě specifického podkladu (plechy) je nutno zvolit správný druh lepidla.

Zpět na výpis